مشاور فرهنگی رییس جمهوری:

سینمای ملی نیازمند سند حمایتی است نه مراقبتی

سینما

تهران- ایرنا- رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به بررسی پیش نویس سند ساماندهی توسعه سینمای کشور اشاره کرد و گفت: پیش نویس این سند بیش از آن که از سینما حمایت کند، یک سند مراقبتی است در حالی که سینمای کشور نیازمند یک سند حمایت کننده و آینده نگر است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسام الدین آشنا روز سه شنبه در پایان جلسه بررسی این سند که با حضور معاون امور سینمایی وزیر ارشاد و جمعی از سینماگران کشور برگزار شد، این مطلب را در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که آیا مشکل سینمای ایران فقدان این گونه اسناد است، بیان کرد.

وی با بیان این که ˈحتما ما احتیاج به سند داریم اما نیازمند به سند خوب هستیمˈ، افزود: ما به سند حمایت گر، سندی که آینده نگری در آن وجود داشته باشد و فضای رقابتی را ببیند، احتیاج داریم.

مشاور فرهنگی رییس جمهوری تصریح کرد: واقعیت خارجی این است که امروز مردم ما بسیار بیشتر از 10سال گذشته فیلم می بینند؛ فقط فیلم ایرانی و در سینما نمی بینند.

آشنا ادامه داد: این که مصرف افزایش یافته است اما عرضه مناسب وجود ندارد، دغدغه خیلی جدی است و در این باره ساماندهی سینمای خانگی باید مورد توجه قرار می گرفت.

وی با تاکید بر این که رابطه سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی حتما باید مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد، اضافه کرد: مصادره کردن سینما به نفع تلویزیون نباید اتفاق بیفتد.

این خبر در حال تکمیل شدن است.

سیام(3)1429 **1449
کد N405697