مشاور فرهنگی رییس‌جمهور خبر داد:

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با نام جدید

کد N405531