آغاز جلسه غیر علنی مجلس با حضور ظریف

مجلس

جلسه غیر علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه راس ساعت یازده وسی دقیقه آغاز شد.

جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر امور خارجه آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه غیر علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه راس ساعت یازده وسی دقیقه آغاز شد.
گفته می شود ظریف در این جلسه در خصوص مذاکرات اخیر به نمایندگان گزارش می دهد.

کد N405355