تصویب موافقت‌ نامه اتصال مرزی افغانستان با چین و تاجیکستان

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از تصویب موافقت‌ نامه اتصال مرزی افغانستان با چین و تاجیکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که مجلس نمایندگان روز گذشته موافقت‌ نامه سرحدی میان افغانستان، چین و تاجیکستان را امضا کردند.

سید عبدالقیوم سجادی عضو کمیسیون روابط بین‌ الملل مجلس نمایندگان افغانستان در مورد این قرارداد گفت نقطه سرحدی میان افغانستان، چین و تاجیکستان، در قله کوه واقع شده است.