انتقال پنجاه درصد صندوق های رای به کابل

آسیا اقیانوسیه

پنجاه درصد صندوق های رای به کابل منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که پنجاه درصد صندوق های رای از ولایات به کابل منتقل شده است.

روند انتقال صندوق های رای از ولایات به مرکز همزمان با روند بررسی آراء پنجشنبه گذشته آغاز شده بود.

انتقال این صندوق ها بر اساس تفاهم دو ستاد انتخاباتی، از سوی نیروهای امنیتی افغانستان، ناتو و ایساف به همراهی نمایندگان دو ستاد انتخاباتی، سازمان ملل و کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گیرد.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که صندوق های رای از ولایات بلخ، غزنی، میدان وردک، قندهار، هرات، هلمند و پکتیکا به کابل رسیده اند.

هم اکنون ۶۶۶ ناظر از دو نامزد انتخابات، ۳۳۸ ناظر بین المللی و ۳۲۲ ناظر از نهادهای داخلی بر روند بررسی آراء نظارت می کنند.