جزئیات جلسه ظریف با نمایندگان مجلس/ تشریح آخرین توافقات و حدود غنی سازی

مجلس

توافقات ایران و 1+5 برای تهیه توافقنامه نهایی و علل و شرایط تمدید توافقنامه ژنو محور گفتگوی وزیر امور خارجه و نمایندگان در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در مورد جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی  اظهار داشتند که ظریف موضوعات مورد اختلافات ایران و 1+5 در وین و توافقات و تصمیماتی که در مورد متن نهایی تواقفنامه تا امروز میان ایران و 1+5 نهایی شده است را تشریح کرده است.

همچنین علل و شرایط تمدید توافقنامه ژنو و حدود غنی سازی در تواقفنامه ژنو و توافقنامه نهایی از موضوعات اصلی مورد بحث در جلسه غیرعلنی است.