خشم کره شمالی از چین با انتشار ویدئویی مضحک از کیم جونگ اون

کد N404817