وزیر کشور و برادر رئیس جمهور،شب 23رمضان کجا احیا گرفتند؟

روزنامه آرمان نوشت:

مراسم احياي شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان در حالي در حسينيه ارشاد برگزار شد كه وزير كشور و حسين فريدون دستيار ارشد رئيس‌جمهور، شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان را در اين حسينيه سپري كردند. رحماني فضلي پس از آن در مراسم احياي شب بيست و سوم در حسينيه ارشاد حضور يافته است كه پس از سال‌ها در شب بيست و يكم ماه رمضان بار ديگر مراسم احيا در اين حسينيه برگزار شد. گفته مي‌شود در جريان برگزاري اين مراسم در شب بيست و يكم، ابتدا برخي نيروها بدون ذكر دليل يا ارائه حكم قانوني از ورود مردم به حسينيه ارشاد جلوگيري كردند كه پس از ساعتي نيروي انتظامي با حضور در صحنه، راه را براي حضور مردم در حسينيه باز كرده است.
[span]17302

کد N404789