گزارش مهر/

بدنهای ذوب شده فلسطینیان در اثر بمباران غزه/ تعریف بین المللی تسلیحات ممنوعه را تغییر دهید!