شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قم:

جامعه جهانی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کند

سیاست خارجی

انصاف و وجدان انسانی حکم میکند که کلیّۀ دول عضو سازمان ملل به خصوص اعضاء شورای امنیت و به ویژه دول اسلامی و عربی و نیز کلیّۀ سازمانهای مردمی در سرتاسر جهان نسبت به این فجایع بی تفاوت نبوده با موضعی قاطع و یکپارجه این جنایات علیه بشریت را محکوم و آن رژیم سفاک را وادار به پرداخت هزینۀ سنگین رفتارهای غیر انسانی خود بنمایند.

ایلنا: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قم، با صدور بیانیه ای جنایات اخیر رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرّحمن الّرحیم

بنی آدم آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

فلسفۀ تشکیل حکومتها و کشورها در جوامع انسانی و متعاقب آن تشکیل سازمان ملل، شورای امنیت آن سازمان، احزاب، نهادها و سازمانهای سیاسی، مردم نهاد و حقوق بشری ایجاد نظم و برقراری قانون با هدف اجرای عدالت و جلوگیری از ستم و تجاوزبه حریم و حقوق انسانها در همۀ جوامع بوده است.

در این روزهای ماه مبارک رمضان که ماه رحمت خداوندیست دنیا شاهد موج جدیدی از جنایات بی شرمانه سردمداران رژیم صهیونیستی اسرائیل می باشد.

انصاف و وجدان انسانی حکم میکند که کلیّۀ دول عضو سازمان ملل به خصوص اعضاء شورای امنیت و به ویژه دول اسلامی و عربی و نیز کلیّۀ سازمانهای مردمی در سرتاسر جهان نسبت به این فجایع بی تفاوت نبوده با موضعی قاطع و یکپارجه این جنایات علیه بشریت را محکوم و آن رژیم سفاک را وادار به پرداخت هزینۀ سنگین رفتارهای غیر انسانی خود بنمایند.

شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات قم متشکل از کلیّۀ گروههای اصلاح طلب استان کشتار بی رحمانۀ زنان و مردان و کودکان مظلوم و بی دفاع غزّه را محکوم نموده و از درگاه خداوند منتقم خواستار تنبیه همۀ ظالمان به ویژه حاکمان ناجوانمرد رژیم صهیونیستی است تا انشاءالله ریشه ظلم و ستم و خشونت در همۀ جوامع انسانی خشکیده شود و عزّت و کرامت انسانی که خدا به بنی آدم عطا فرموده ساری و جاری گردد.

شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات – قم 28/4/1393

کد N403869