تصویر و خبر/

ناله های دختر خردسال فلسطینی پس از بمباران منطقه الشجاعیه