اخبار جنگ سوم غزه/

افزایش شهدای حملات صهیونیستها به 507 نفر/ حمایت قاطع نصرالله از مقاومت فلسطین