هند 2 هزار نیرو در مرز کشمیر مستقر کرد

آسیا اقیانوسیه

درگیری مرزی هند و پاکستان موجب شد تا هند 2 هزار نیروی خود را در مرز کشمیر مستقر کند.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از شین هوا ، در پی تبادل آتش میان نیروهای مرزی هند و پاکستان در مناطق مرزی جامو ، هند با هدف تسلط بیشتر بر این مناطق 2 هزار نیروی خود را در این مناطق مستقر کرد.

در درگیری نیروهای مرزی هند و پاکستان که از هفته گذشته با استفاده از جنگ افزارهای سبک و سنگین آغاز شده است یک تبعه پاکستانی کشته شده است.

چهارشنبه گذشته نیز یک نیروی  هند کشته و هفت نفر دیگر از جمله چهار غیرنظامی زخمی شدند.