جمهوری صرب های بوسنی و هرزگوین راه استقلال را طی می کند

جزیره کریمه,جمهوری صرب های بوسنی

بلگراد-ایرنا- جمهوری صرب های بوسنی و هرزگوین همه پرسی در جزیره کریمه را نمونه ای بارز برای تقویت خودمختاری جمهوری صربسکا با هدف استقلال از بوسنی و هرزگوین می داند.

به گزارش ایرنا از پایگاه های اینترنتی بالکان، ˈمیلوراد دودیکˈ رییس جمهور منطقه صرب های بوسنی و هرزگوین در مصاحبه با روزنامه بلیتس چاپ بلگراد گفت: برنامه های سیاسی حکومت بانیالوکا تقویت خودمختاری منطقه صرب ها تا تحقق استقلال آن از بوسنی و هرزگوین است و برگزاری همه پرسی در جزیره کریمه می تواند نمونه ای خوبی برای دست یافتن به این هدف باشد.

وی با رد پیشنهاد برخی از مقامات کشورهای غربی که مواضع صرب های بوسنی و هرزگوین در رابطه با جزیره کریمه ابراز نشود، افزود: اگر کسی فکر می کند که درباره مسایلی که در سطح بین المللی اتفاق می افتد، نباید افکار خودمان را ابراز کنیم، کاملا در اشتباه هستند، من آماده نیستم از آنهایی که ما را با ایده غیر واقعی بقای بوسنی و هرزگوین اسیر کرده اند، حمایت کنم.

دودیک در رابطه با نگرش های مقامات بلند پایه صربستان در مورد وضعیت کنونی بوسنی و هرزگوین گفت: سیاست بلگراد حمایت از توافق نامه دیتون می باشد که از طرف مقامات صربستان، کرواسی و بوسنی و هرزگوین امضا شده است.

وی افزود: تمامی مفاد توافق نامه دیتون اجرا نمی شود و به منافع صرب ها بی احترامی می شود و باید گفت که وضعیت کنونی بوسنی و هرزگوین ناپایدار است.

رییس جمهوری صرب های بوسنی و هرزگوین در مورد موضع اتحادیه اروپا برای حمایت از یکپارچگی بوسنی و هرزگوین برای نزدیک شدن به این اتحادیه گفت که اتحادیه اروپا تنها به حفظ بوسنی و هرزگوین و نه به عملکرد سیاسی آن توجه دارد.

دودیک با اشاره به اینکه اکنون اتحادیه اروپا برای بسیاری از کشورها شیرین است، گفت: زمانی می رسد که این اتحادیه در نزد صربستان چالشی به نام ˈکوزووˈ قرار خواهد داد و خواهان تصمیم گیری صربستان در این موزد است که سرانجام آن تحقیر بلگراد خواهد بود.

توافقنامه دیتون در سال 1995 میلادی پایان جنگ در بوسنی و هرزگوین و ثبات در منطقه بالکان را موجب شد، اما ساختار سیاسی کنونی این کشور از جمله دلایل نابسامانی سیاسی و اقتصادی در بوسنی و هرزگوین به شمار می رود.

بوسنی و هرزگوین بر اساس قرارداد صلح دیتون از یک هویت سیاسی جمهوری صرب ها و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین با 10 استان تشکیل شده است.

صرب های بوسنی و هرزگوین که بیش از یک میلیون نفر از جمعیت بوسنی و هرزگوین را تشکیل می دهند در چارچوب جمهوری صرب ها در این کشور در بیشتر زمینه های سیاسی و اقتصادی مستقل عمل می کنند و با صربستان در تمامی بخش ها به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری رابطه بسیار نزدیکی دارند.

اروپام**2061**1144
کد N402053