برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد؛

موافقت مجلس با عضویت ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی

مجلس

نمایندگان با 173 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح لایحه عضویت ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس، با عضویت ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با 173 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه با اصلاح لایحه عضویت ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی موافقت کردند.

براساس این اصلاحیه که به منظور تأمین نظر شورای نگهبان انجام شد در سطر چهارم ماده واحده این لایحه عبارت "با رعایت اصل 80" قانون اساسی بعد از کلمه "کمک"اضافه می شود.

در ماده واحده لایحه عضویت ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی آمده است، به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیر تجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید.

کد N400972