تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی به قوه قضائیه ارسال شد

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور با ضمایمش به قوه قضائیه ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

پس از قرائت این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: من در جریان زحمات عزیزان تحقیق و تفحص بودم و دیدم که با چه دقتی کار را دنبال می کردند ، از کمیسیون صنایع هم برای بررسی این گزارش تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: این گزارش با ضمائمش به قوه قضائیه ارسال می شود و مواردی هم وجود دارد که کمیسیون باید پیگیری کند.

لاریجانی گفت: کمیسیون صنایع و معادن باید راهکارهای اصلاح وضعیت موجود را با حضور وزارت صنعت بررسی کند.

این گزارش شامل فصل های متعددی از جمله بررسی نحوه تعامل شرکت های خودروسازی با قطعه سازان از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، بررسی میزان سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت خودرو، بررسی میزان هزینه های غیر مرتبط و غیر ضرور و بررسی میزان سرمایه گذاری های بی مورد و خارج از چارچوب است.

این گزارش شامل 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتالی بوده که از آن میان گزارش نهایی در 540 صفحه تهیه و تدوین شده که 26 صفحه آن در صحن علنی مجلس قرائت شد.