با مصوبه مجلس؛

وظایف کمیسیون احزاب مشخص شد/ دیوان عدالت مرجع رسیدگی به تخلف کمیسیون احزاب

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 10 احزاب را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در دستور کار مجلس قرار داشت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب را تعیین کردند.

بر این اساس کمیسیون احزاب موظف به موارد زیر است:

1- بررسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب ، ثبت و صدور مجوز اولیه تاسیس، اعضای شورای مرکزی، دبیر کل، بازرسان و مسئولان شعب استانی

2- احراز شرایط موضوع مواد 6(صدور پروانه فعالیت نهایی احزاب ملی و استانی) و 8 (ادغام احزاب ملی و استانی) و صدور پروانه فعالیت نهایی حزب

3- رسیدگی و تایید مرامنامه و اساسنامه و تغییرات احتمالی در آنها و اتخاذ تصمیم بر اساس این قانون

4- نظارت بر انتخاب شورای مرکزی احزاب و نیز کنگره های حزبی آنها طبق ماده 9 این قانون

5- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع ماده 18 این قانون

6- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها

7- بررسی گزارش های مالی و عملکرد سالانه احزاب

8- اتخاذ تصمیم در مورد میزان پرداخت کمک به احزاب در چارچوب قوانین و مقررات جاری

9- رسیدگی به گزارش های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی از احزاب در چارچوب این قانون

10- توقیف پروانه فعالیت احزاب و معرفی آنها به دادگاه ذیصلاح جهت انحلال طبق ماده 19 و 20 این قانون

نمایندگان مجلس علاوه بر این با تصویب ماده دیگری مرجع رسیدگی به شکایت احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون موضوع ماده 10 را دیوان عدالت اداری قرار دادند.