ظریف وین را به مقصد تهران ترک کرد

مجلس

وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده دقایقی پیش وین را به مقصد تهران ترک کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده دقایقی پیش وین را به مقصد تران ترک کردند.

 بر اساس این گزارش در دور اخیر مذاکرات توافقنامه ژنو تا 24 نوامبر تمدید شد.