دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی:

سئوال دو نماینده از وزیر جهاد کشاورزی/گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خودرو سازان قرائت می شود

مجلس

هفته جاری وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ به سئوالات دو نماینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی این هفته نیز در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، این طرح حدود دو هفته است که در جلسات علنی مجلس بررسی می شود.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکائی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و موسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه نیز دومین دستور جلسه علنی مجلس خواهد بود.

علاوه بر این نمایندگان مجلس در هفته جاری ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را رفع خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال نیز هفته جاری در دستور مجلس قرار دارد.

علاوه بر این گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی هم در جاری مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون انرژی درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور  ششمین دستور کار صحن علنی مجلس در هفته جاری است.

همچنین هفته جاری نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را بررسی خواهند کرد.

 بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. این گزارش حدود 2 ماه پیش در کمیسیون فرهنگی نهایی شد اما به دلیل بار مالی 12 میلیاردی بررسی ان در صحن مجلس به تعویق افتاده است.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از دستور کار های هفته جاری صحن علنی است.

علاوه بر این گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از دستور کارهای صحن علنی مجلس خواهد بود

همچنین بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار مجلس در هفته جاری قرار دارد.

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها از جمله مواردی است که در هفته جاری در مجلس مطرح می شود.

 همچنین از دستور کار جلسات هفته جاری مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی خواهد بود.

هفته جاری  سؤالات سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم  فلاورجان و علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه از وزیر جهاد کشاورزی نیز بررسی خواهد شد.

علاوه بر این گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکتهای خودروساز نیز هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می شود.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور نیز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.