۰

درخواست تلفنی ظریف از همتای مصری برای بازگشایی رفح

  • ۵۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست خارجی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه مصر با تاکید بر ضرورت ایفای نقش فعالتر این کشور برای نجات مردم غزه ، خواستار بازگشایی گذرگاه رفح برای کمک های بشردوستانه و انتقال مجروحان شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، دقایقی پیش محمد جواد ﻇﺮﻳﻒ که برای مذاکرات هسته ای در وین به سر می برد ، در پی پاین یافتن ششمین دور این مذاکرات که تا پاسی از شب به طول انجامید ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻱ ﻣﺼﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺿﻤﻦ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩاﺭ ﺷﺪﻥ اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ و ﺟﻬﺎﻥ اﺳﻼﻡ ﺩﺭ اﺛﺮ اﻭﺿﺎﻉ اﺳﻔﻨﺎﻙ ﻏﺰﻩ و ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ، ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ اﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﺮﺑﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻲ دﻓﺎﻉ ﻏﺰﻩ ﺷﺪ.

ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻏﺰﻩ اﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺢ ﺭا ﻻاﻗﻞ ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاﻱ اﻧﺘﻘﺎﻝ و ﻣﺪاﻭاﻱ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﺑﺮ رﻭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺰﻩ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ.

ﻇﺮﻳﻒ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺴﻂﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻆﺮاﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻠﺴﻂﻴﻦ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭا ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.