از سوی رئیس جمهوری؛

قانون تمدید مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرح ها صنعتی و علائم تجاری ابلاغ شد

دولت

رئیس جمهور قانون تمدید مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرح ها صنعتی و علائم تجاری را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون تمدید مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرح ها صنعتی و علائم تجاری را ابلاغ کرد.
 
این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در جلسه چهارم تیر 1393 مجلس به تصویب رسیده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 11/4/1393 از سوی رئیس جمهور در تاریخ 23/4/1393 به وزارت دادگستری ابلاغ شده است .
 
این قانون مشتمل بر ماده واحده ای است که بر اساس آن مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 از زمان انقضای اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت یک سال تمدید می گردد.