رییس جمهور ابلاغ کرد:

قانون تمدید مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

رییس جمهور,قانون تمدید مهلت آزمایشی

تهران-ایرنا-رییس جمهور قانون تمدید مهلت آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری را ابلاغ کرد.

به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در جلسه چهارم تیر 1393 مجلس به تصویب رسیده و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 11تیر1393 از سوی رییس جمهور در تاریخ 23 تیر 1393 به وزارت دادگستری ابلاغ شده است .

این قانون مشتمل بر ماده واحده ای است که بر اساس آن مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 از زمان انقضای اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت یک سال تمدید می شود.

سیام**9121**1599
کد N397974