هفته آینده انجام می شود؛

نشست مشترک کمسیون اصل 90 با با دستگاه های فرهنگی

مجلس

كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی روز یكشنبه نشست با مسؤولین ستاد مبارزه با موادمخدر پیرامون اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با موادمخدر و روان‌گردانها در دستور کار خود دارد.

روز سه‌شنبه اعضای این کمیسیون ضمن نشست با دستگاههای فرهنگی ذی‌ربط درخصوص برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در سال اقتصاد و فرهنگ با ملاحظه تأثیر وضعیت فرهنگی در تحقق شعار حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بحث و بررسی می کنند.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی روز یكشنبه نشست با مسؤولین ستاد مبارزه با موادمخدر پیرامون اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با موادمخدر و روان‌گردانها در دستور کار خود دارد.

همچنین روزسه‌شنبه نیز اعضای این کمیسیون ضمن نشست با دستگاههای فرهنگی ذی‌ربط درخصوص برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در سال اقتصاد و فرهنگ با ملاحظه تأثیر وضعیت فرهنگی در تحقق شعار حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بحث و بررسی می کنند.

هفته آینده جلسات كارگروه های كمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شكایات واصله تشکیل خواهد شد.

کد N397536