احسان اوغلو : واقعیت های موجود سوریه باید مدنظر قرار گیرد

احسان اوغلو,سوریه

آنکارا- ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ دبیرکل سابق سازمان همکاری های اسلامی و نامزد هفت حزب سیاسی ترکیه برای ریاست جمهوری این کشور گفت : واقعیت های موجود سوریه می باید مد نظر قرار گیرد.

وی چهارشنبه شب درگفتگو با خبرنگاران درشهر ˈقاضی آنتپˈ ترکیه با اشاره به انتخاب مجدد ˈبشار اسدˈ به ریاست جمهوری و ادای سوگند این مطلب را عنوان کرد.

وی با طرح این سوال که بدون دیدن واقعیت ها آیا امکان سیاست گذاری موجود است؟؛ گفت: به هنگامی که من از نشست ژنو 1 حمایت می کردم مسوولین دولت ترکیه به تندی از من انتقاد کردند ولی وضعیت در حال حاضر بسیار متفاوت از گذشته است.

احسان اوغلو با انتقاد از سیاست های دولت آنکارا درمورد سوریه گفت : مرزهای ترکیه با سوریه به صورت غربال درآمده و در فراسوی مرزهای ترکیه کردها از یکسو و نیروهای اسلامگرای افراطی از سوی دیگر قدرت یافته اند و ترکیه با این نیروها هم مرز شده است.

وی این سوال را که آیا وضعیت فعلی و یا قبلی بهتر است ؟ طرح کرد وگفت : ترکیه می باید این مسایل را مورد بحث قرار دهد، با شعارهای توخالی نمی توان کشور را اداره کرد، چرا که تاوان چنین مساله ای را ملت می باید بپردازد.

سیاست های دولت آنکارا درمورد سوریه مورد انتقاد بسیار شدید احزاب مخالف این کشور قرار دارد.

احزاب مخالف دولت ترکیه ووزارت خارجه این کشور را متهم به ندانم کاری در مساله سوریه کرده و می گویند: سیاست های اشتباه دولت آنکارا و حمایت های این کشور از مخالفین افراطی موجب رشد اسلامگرایان افراطی در فراسوی مرزهای ترکیه با سوریه گردیده است.

خاورم**2012**1859
کد N397411