مقرری ارزی دانشجویان بورسیه درخارج از کشور تعیین شد

مصوبات 93,هیات دولت

تهران- ایرنا- با تصویب هیات وزیران مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور تعیین شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات وفناوری و به استناد تبصره ماده 9 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشوررا تعیین کرد.

بر این اساس افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه های بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی وعلوم تحقیقات وفناوری تامین خواهد شد.

همچنین با تصمیم دولت ، این مصوبه از تاریخ 1/1/1393 لازم الاجراست.

سیام*9254**1449
کد N397279