اختصاص 150 میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب شرب استان سیستان وبلوچستان

مصوبات 93,هیات دولت

تهران- ایرنا - هیات دولت با اختصاص یکهزار و پانصد میلیارد ریال برای تامین آب شرب استان سیستان وبلوچستان موافقت کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه 18/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای تامین آب شرب شهری ، روستایی وعشایری واجرای پروژه های مقابله با خشکسالی در اختیار استان سیستان وبلوچستان قرار گیرد تا برابر قوانین مقررات مربوط هزینه شود.

سیام*9254**1449
کد N397277