یك منبع آگاه اعلام كرد:

مذاکرات هسته‌ای وین روز جمعه متوقف می‌شود

سیاست خارجی

این مذاکرات چند ماه تمدید شود/هنوز مدت دقیق تمدید مذاکرات مشخص نیست./با توجه به شرایط کنونی، دستیابی به توافق جامع تا این تاریخ مقدور به نبوده و نیاز به تمدید مهلت مذاکرات است.

مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ که در حال حاضر در وین در جریان است، روز جمعه متوقف می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع آگاه اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 که در حال حاضر در وین در جریان است، روز جمعه متوقف می‌شود.

وی با بیان اینكه قرار است این مذاکرات چند ماه تمدید شود، اظهار داشت: هنوز مدت دقیق تمدید مذاکرات مشخص نیست.

این منبع آگاه با تاكید بر اینكه توقف این دوره از مذاکرات به منزله شکست در مذاکرات نیست، یادآور شد: بر اساس توافقنامه ژنو 29 تیر ماه پایان مهلت 6 ماهه برنامه مشترک اقدام است. با توجه به شرایط کنونی، دستیابی به توافق جامع تا این تاریخ مقدور به نبوده و نیاز به تمدید مهلت مذاکرات است.

کد N397232