با تصویب مجلس؛

احزاب موظف به اعلام کلیه تغییرات اساس‌نامه و مرام‌نامه‌ی خود به کمیسیون احزاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کلیه احزاب را موظف کردند تغییرات مربوط به مرام‌نامه و اساسنامه و شورای مرکزی دبیرکل بازرسان و صورت جلسات برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس تبصره یک ماده 9 طرح مذکور احزاب موظفند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود دو هفته قبل از برگزاری مراتب را به اطلاع کمیسیون برساند. حضور نیافتن نماینده کمیسیون احزاب مانع برگزاری کنگره نیست.

بر اساس تبصره 2 ماده مذکور پس از برگزاری اولین مجمع عمومی موسس در صورت تقاضای یک سوم اعضای شورای مرکزی یا 20 درصد اعضای مجمع عمومی حزب کمیسیون احزاب موظف است نماینده‌ای جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی کند.

بر اساس تبصره 3 این ماده چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده 9 موجب مغایرت مرام‌نامه یا اساسنامه‌ی حزب با تبصره 5 ماده 2 شود یا تغییر بعضی از اعضای شورای مرکزی مشمول بند ث ماده 5 گردد کمیسیون احزاب ضمن دادن تذکر کتبی مراتب را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حزب اعلام می‌کند . حزب موظف است ظرف مدت 3 ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و نظر کمیسیون را تامین نماید. در صورت تامین نشدن نظر کمیسیون پروانه فعالیت حزب توقیف می‌شود و تا رفع توقیف پروانه فعالیت منوط به انجام اصلاحات مورد نظر از سوی حزب است. در غیر این صورت مطابق بند 3 ماده 20 اقدام می‌شود. بر اساس تبصره 4 این ماده ظرف حداکثر مدت 3 ماه از تاریخ لغو پروانه حزب می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

انتهای پیام

کد N396007