یک نظامی عراقی فاش کرد:

وقایع دهشتناک شب ورود داعش به موصل/ نیروهای پیشمرگه جاده صاف کن تروریستها