14 میلیون برای چند ساعت دلواپسی!

همایش خط قرمز

روزنامه اعتماد می‌گوید که آخرین همایش دلواپسان که تنها چند ساعت بوده بیش از 14 میلیون تومان هزینه دربر داشته است.

به گزارش ایسنا،‌ اعتماد در شماره امروزش نوشت: در همایش «خط قرمز» که دیروز برگزار شد، کریمی قدوسی، کوچک زاده، قاضی زاده، هاشمی، رسایی، بذرپاش حضور داشتند اما موضوعی که هرگز صحبتی از آن به میان نیامده است هزینه هایی است که این کمیته منتقد توافق هسته یی برای برگزاری این همایش ها متقبل می شود. مرادی مدیر تالار اندیشه حوزه هنری که آخرین سکانس از دلواپسی با عنوان «خط قرمز» در سالن تحت مدیریت او برگزار شده، هزینه اجاره این تالار برای برگزاری همایش در آن را 14 میلیون تومان اعلام کرد. مرادی مدیر تالار اندیشه حوزه هنری در مورد مجوز برگزاری این همایش هم گفته است: «این یک همایش است و مثل تجمع و راهپیمایی نیست که نیازی به مجوز داشته باشد. یک تشکل دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر بر طبق این روند نامه یی به حوزه هنری داده است و حوزه هنری هم توافق کرده است که سالنی را برای برگزاری این همایش در اختیار آنها قرار دهد.»
کد N395880