تصاویری از حمله به فرودگاه بین المللی طرابلس/ درخواست لیبی از جامعه جهانی

کد N395809