بادرخواست نمایندگان سوال کننده؛

میرمحمدی: جلسه کمیسیون اقتصادی با وزرای نفت و صنعت لغو شد

مجلس

طرحی آماده شد که طی آن صندوق مهر رضا نیز می‌تواند به عنوان یک عامل در کنار بانک‌ها از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی از لغو جلسه امروز این کمیسیون با وزرای نفت و صنعت به دلیل درخواست نمایندگان سوال کننده خبر داد.

محمد حسین میرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: ظاهرا امروز وزرای نفت و صنعت با درخواست و هماهنگی نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون حاضر نشدند و قرار شد این فرصت به جلسات آینده موکول شود.

وی با اشاره به اینکه در جلسه امروز مدیرعامل صندوق مهر رضا (ع) نیز حضور داشت، گفت: در این جلسه، گزارش عملکرد این صندوق ارائه شد و همچنین مدیرعامل این صندوق از حمایت خود از طرح‌های مربوط به کسب و کارهای کوچک صحبت کرد.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه در این جلسه مدیر عامل صندوق مهر رضا (ع) تقاضای کمک مجلس را داشتك گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها درگیر مشکلات مربوط به معوقات و نقدینگیی هستند، صندوق مهر رضا (ع) طرح‌های مربوط به کسب و کارهای موجک تا سقف 100 میلیون تومان را پوشش می‌دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه کمیسیون نیز برای حمایت از صندوق مهررضا(ع) پیشنهادی را مطرح کرد، گفت:‌این پیشنهاد در قالب طرحی آماده شد و طی آن صندوق مهر رضا نیز می‌تواند به عنوان یک عامل در کنار بانک‌ها از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

کد N394986