شوهانی به ایلنا خبر داد:

عدم قانع شدن رسایی، كریمی قدوسی و زاكانی از توضیحات وزیر اطلاعات

مجلس

در جلسه امروز، آقایان رسایی و كریمی قدوسی به شكل مشترك و آقای زاكانی به صورت مستقل از آقای علوی سوالاتی داشتند كه ایشان نیز توضیحاتشان را ادا كردند ولی نمایندگان از توضیحات وزیر اطلاعات قانع نشدند.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از عدم قانع حمید رسایی و علیرضا زاكانی از توضیحات وزیر اطلاعات خبر داد.

احمد شوهانی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص جلسه عصر امروز كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: آقای علوی وزیر  اطلاعات امروز برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در كمیسیون امنیت ملی حضور پیدا كردند.

وی ادامه داد: در جلسه امروز، آقایان رسایی و كریمی قدوسی به شكل مشترك و آقای زاكانی به صورت مستقل از آقای علوی سوالاتی داشتند كه ایشان نیز توضیحاتشان را ادا كردند ولی نمایندگان از توضیحات وزیر اطلاعات قانع نشدند.

نماینده ایلام در خصوص سوال قاسم جعفری از وزیر اطلاعات نیز بیان كرد: آقای جعفری در جلسه امروز حضور نیافت.

کد N394938