چین خواستار توقف اقدامات واشنگتن در مناقشات ارضی شد

آسیا اقیانوسیه

وزارت خارجه چین بر لزوم توقف دخالت های واشنگتن در مناقشات ارضی در دریای چین جنوبی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه چین در بیانیه ای با اشاره به افزایش تجهیزات نظامی برخی کشورها در سالهای اخیر و تقویت حضور غیرنظامی در منطقه خواستار توقف اقدامات واشنگتن در مناقشات ارضی در دریای چین جنوبی شد.

وزارت خارجه چین با اشاره به حفاظت این کشور از تمامیت ارضی و حقوق دریایی خود خواستار حل تنش ها از طریق مذاکرات مستقیم با احترام به حقایق تاریخی و قوانین بین‌ المللی با کشورهای درگیر شد.

"مایکل فوچس" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور استراتژیک و چند جانبه با اشاره به اینکه رفتارهای تحریک‌ آمیز و یک جانبه چین باعث افزایش تردیدها نسبت به تمایل پکن برای پیروی از قوانین بین‌ الملل شده است، خواستار اقدامات مشترک کشورهای خارج از منطقه برای حفظ ثبات و صلح منطقه شد.

تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.