با امضای 250 نماینده،

طرح دوفوریتی افزایش سرمایه دولت برای ساماندهی تسهیلات ازدواج تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

مجلس

طرح دوفوریتی برداشت ریالی معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه دولت نزد صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور ساماندهی تسهیلات ازدواج جوانان با 250 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

طرح دوفوریتی افزایش سرمایه دولت نزد صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور ساماندهی تسهیلات ازدواج جوانان با 250 امضای نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شد.

به گزارش ایلنا، طرح دوفوریتی برداشت ریالی معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه دولت نزد صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور ساماندهی تسهیلات ازدواج جوانان با 250 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

براساس این طرح به منظور ساماندهی تسهیلات ازدواج جوانان، دولت مکلف می‌شود معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان افزایش سپرده نزد صندوق مهر امام رضا (ع) به مدت 10 سال به ودیعه گذاشته و این صندوق مکلف می‌شود با هماهنگی کمیته ساماندهی ازدواج جوانان موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان، شرایط سهل دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را فراهم کند.

گفتنی است بازپرداخت تعهدات مربوط به منابع سپرده شده برعهده صندوق مهر امام رضا (ع) است.

کد N394241