حمله به پناهجویان سوری در ترکیه

بحران سوریه,ترکیه سوریه

آنکارا - ایرنا - هم زمان با ادامه تنش در شهر ˈقهرمان ماراشˈ ترکیه علیه حضور پناهجویان سوری در این شهر، گروهی افراد ساتور به دست، به محل های کسب و کار پناهجویان سوری در شهر آدانا حمله ور شدند.

به گزارش ایرنا، مقابله پناهجویان سوری با حمله افراد چماق و ساتور به دست، موجب بروز درگیری گسترده بین دو طرف شد که با مداخله پلیس فروکش کرد.

شبکه خبری ˈان.تی.ویˈ ترکیه روز سه شنبه گزارش داد: این درگیری در پی اقدام شماری از پناهجویان سوری در آدانا برای گشایش محل کسب و کار خود شروع شده است.

بنابراین گزارش در این درگیری، شماری از محل کار متعلق به پناهجویان سوری تخریب شد.

به گزارش همین شبکه خبری به رغم تلاش های گسترده پلیس و نهادهای مدنی در خصوص آرام کردن معترضان شهر شانلی عرفا، هنوز هم فضای شهر ملتهب است و معترضین تاکید دارند که پناهجویان سوری باید از این شهر خارج شوند.

یک شنبه شب نیز حدود یک هزار تن از شهروندان ترکیه ای در شهر قهرمان ماراش علیه حضور پناهجویان سوری در این کشور دست به تظاهرات زدند و با پلیس این شهر درگیر شدند.

در این تظاهرات دست کم سه نفر زخمی و شماری از مغازه ها که روی آن ها تابلوهایی به زبان عربی نصب شده بود، مورد حمله قرار گرفت و خسارت هایی به آنها وارد شد.

ان.تی.وی گزارش داد که گروه معترضین که شمار آنها حدود یک هزار نفر بود و از طریق رسانه های اجتماعی سازماندهی می شوند، دوباره در میدان مرکزی شهر تجمع کرده و خواهان خروج سوریه ای ها هستند.

با مداخله پلیس شهر، معترضین به کوچه های اطراف پراکنده شدند، ولی همچنان به تظاهرات خود ادامه داده و به سوی خانه های محل اقامت پناهجویان سنگ پرتاب کردند.

در یک سال اخیر هم سو با افزایش مشکلات اجتماعی، حضور شمار زیادی از پناهجویان سوری در ترکیه، خبرهایی از درگیری بین پناهجویان سوری با شهروندان و یا اعتراضات شهروندان ترک به حضور پناهجویان در شهرهای مختلف ترکیه در رسانه های این کشور منتشر شده است.

در یکی دو ماه اخیر هم سو با پیشروی نیروهای دولتی در سوریه و افزایش کنترل ارتش آن کشور بر مناطق مختلف، شماری از پناهجویان سوری از ترکیه به میهن خود بازگشته اند.

آخرین خبرها حاکی از بازگشت روزانه حدود 100 تا 250 نفر از این پناهجویان به سوریه است.

خاورم/2011**7074**1275
کد N394143