هیات دولت تصویب کرد:

اختصاص یازده میلیارد و چهارصدمیلیون ریال اعتبار به سیل زدگان مشکین شهر

دولت

این مصوبه در تاریخ 18/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

هیئت دولت با اختصاص یازده میلیارد و چهارصدمیلیون ریال اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از سیل در شهرستان مشکین شهر موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ ده میلیارد و چهارصدمیلیون ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای و یک میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور جبران خسارات ناشی از سیل در شهرستان مشکین شهر در اختیار استانداری اردبیل قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ 18/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N394091