با تصویب هیئت وزیران؛

تعرفه برق مصارف خانگی شهرستان طبس تغییر کرد

دولت

هیئت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد وزارت نیرو وبه استناد اصل 138 قانون اساسی با تغییر طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان طبس بر اساس این جدول موافقت کرد.

هیئت وزیران با توجه به تغییرات آب وهوایی، با تغییر طبقه بندی گرمسیری (نوع تعرفه و طول دوره زمانی گرم)مشترکین خانگی شهرستان طبس موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، با تعیین منطقه گرمسیری جدید شهرستان طبس از سوی هیئت دولت، تعرفه برق مصارف خانگی این شهرستان از اول خرداد تا پایان مردادماه بر اساس مناطق گرمسیری 3 و در ماه‌های اردیبهشت و شهریور بر اساس مناطق گرمسیری 4 محاسبه خواهد شد.

هیئت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد وزارت نیرو وبه استناد اصل 138 قانون اساسی با تغییر طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان طبس بر اساس این جدول موافقت کرد.

همچنین بر اساس مصوبه دولت بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه از محل منابع مندرج در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 1388 با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تامین می شود.این مصوبه در تاریخ 18/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N393773