تایم:تحریم ایران 175 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر زد

ایران,تحریم

تهران-ایرنا- روزنامه ˈتایمˈ به نقل از ˈشورای ملی ایران- آمریکاˈ(نایاک)، از ضرر 175 میلیارد و 300 میلیون دلاری تحریم های ایران به اقتصاد آمریکا خبر داد.

تایم با استناد به گزارش منتشر شده از سوی نایاک نوشت: تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران از سال 1995بالغ بر 175/3 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر زد.

نتایج مطالعات نایاک حاکی از آن است که اعمال کنندگان این تحریم ها، به ویژه آمریکا، از تاثیر تحریم ها بی بهره نبودند. آمریکا از سال 1995 متحمل خسارتی بین 137/4 تا 175 میلیارد دلار از محل درآمدهای بالقوه صادراتی شد و سالانه به طور متوسط، بین 51 هزار تا 66 هزار فرصت شغلی، به ویژه در ایالات تکزاس و کالیفرنیا، از بین رفت. در میان کشورهای اروپایی، آلمان با از دست دادن مبلغی بین23/1 تا 73 میلیارد دلار فرصت ایجاد درآمد اقتصادی، بزرگترین متضرر این تحریم هاست.

نایاک این گزارش را همزمان با تلاش قدرت های غربی برای دستیابی به توافقی با ایران منتشر کرد که می تواند موجب کاهش تحریم ها در ازای کاهش سطح برنامه هسته ای این کشور شود.

نویسندگان این گزارش (نایاک) به دولت ˈباراک اوباماˈ گفتند که در مذاکرات وین، هزینه واقعی تحریم ها را در مد نظر قرار دهد.

در بخشی از گزارش نایاک آمده است: استدلالات طرفدار تحریم ها یا مخالف توافقی که شامل کاهش تحریم هاست، قابل بحث هستند اما، هرگونه بحث بر سر کاهش تحریم ها در ازای اعمال محدودیت هایی بر برنامه هسته ای ایران، در صورت توجه نکردن به هزینه سیاست اعمال تحریم ها، در بهترین حالت، بی نتیجه و در بدترین حالت، گمراه کننده خواهد بود.

رسانام** 1088**1566
کد N393709