نعمتی در گفت و گو با ایلنا:

طرح سوال رسایی از وزیر راه و شهرسازی به جلسه دیگر موکول شد

مجلس

ممکن است در هفته آینده مسائل دیگری مطرح شود که وزیر کار در صحن حضور پیدا کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس بحث سوال آقای رسایی از وزیر راه و شهر سازی در خصوص مشخص شدن وضعیت مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به این که از آخرین باری که وزیر به این سوال پاسخ گفته مدت زیادی نگذشته است و همچنین به دلیل تشابه این سوال با سوال آقای حاجی دلیگانی رسیدگی به این سوال به جلسه دیگری موکول شد.

بهروز نعمتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این جلسه مباحثی در خصوص انتخابات بین المجالس و همچنین انتخابات نظارت شوراهای مختلف مباحثی مطرح شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث سوال آقای رسایی از وزیر راه و شهر سازی در خصوص مشخص شدن وضعیت مسکن مهر نیز مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به این که از آخرین باری که وزیر به این سوال پاسخ گفته مدت زیادی نگذشته است و همچنین به دلیل تشابه این سوال با سوال آقای حاجی دلیگانی رسیدگی به این سوال به جلسه دیگری موکول شد.

وی همچنین در خصوص احتمال حضور ربیعی وزیر کار در صحن علنی مجلس نیز یادآور شد: در این جلسه بحثی در خصوص درخواست کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با بحث اشتغال مطرح و مورد رسیدگی قرا گرفت.

نعمتی با بیان این که حضور وزیر کار به صحن علنی هنوز قطعی نیست،افزود: ممکن است در هفته آینده مسائل دیگری مطرح شود که وزیر در صحن حضور پیدا کند.

نماینده مردم اسدآباد همچنین گفت:قرار بر این شد که سفیر فلسطین در ایران و هم نماینده حماس و گروه های جهادی به مجلس بیایند و وضعیت غزه را تشریح کنند.

کد N392606