لاله افتخاری با مهر مطرح کرد:

تبعیض طرح تعالی خانواده به ضرر اشتغال زنان/ مجلس منتظر راهکار دولت برای تامین مالی طرح است

مجلس

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی مواد طرح جامع جمعیت در مورد اشتغال است که اولویت را به اشتغال مردان متاهل و مردان مجرد داده است که این امر تبعیضی ناروا علیه زنان است.

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به لزوم اصلاح برخی بندهای طرح جامع جمعیت گفت: یکی از مواد این طرح در خصوص اشتغال است که اولویت اشتغال را به مردان متاهل و فرزند دار، سپس مردان مجرد و بعد از آن به زنان می دهد، این بند تبعیضی ناروا علیه زنان است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعضی از مواد این طرح اسامی خوبی دارند اما نتیجه مورد نظر را حاصل نمی کنند، گفت: بندی از این طرح در خصوص سلامت مادر و کودک است اما الگوی سلامتی را که ارائه می دهد مانند الگویی است که پیش از این در طرح های کاهش جمعیت ارائه می شد لذا اجرای آن منجر به کاهش جمعیت می شود.

وی ادامه داد: این بند دایره سلامت مادر و کودک را آنقدر گسترده کرده که می توان به همین بهانه موانعی در راستای رشد جمعیت مطرح کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخیر این فراکسیون با معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: جلسه ای با آقای نوبخت در خصوص این طرح داشتیم، دولت باید بار مالی این طرح را قبول کند و از اعتباراتی که در قانون بودجه تحت همین عناوین اختصاص یافته است، برداشت شود.

وی با بیان اینکه نوبخت نیز با این طرح موافق بود، گفت: برای تامین مالی این طرح باید تدابیری اندیشیده شود که البته در این خصوص در جلسه مشترک دولت و مجلس صحبت کردیم و منتظریم دولت راهکارهایی برای تامین مالی این طرح را به مجلس ارائه کند.

به گزارش مهر، پیش از این کارشناسان بار مالی طرح تعالی خانواده و جمعیت را 12 میلیارد تومان برآورد کرده بودند که همین امر موجب تاخیر در بررسی این طرح در مجلس تا امروز شده است.