آتش سوزی های مهیب در حومه آتن اهالی این شهر را به وحشت انداخت

کد N390364