مقام ارشد آمریكایی:

در مذاکرات وین ۶ شاهد پیشرفت بودیم

سیاسی

این مقام آمریکایی تاکید که به‌رغم این‌که برخی اختلاف‌نظر‌ها همچنان به قوت خود باقی است، ولی در دور ششم مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شد.

یک مقام ارشد آمریکایی حاضر در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، گفت که در این دور مذاکرات شاهد پیشرفت بوده‌ایم.

به گزارش ایلنا، این مقام آمریکایی تاکید که به‌رغم این‌که برخی اختلاف‌نظر‌ها همچنان به قوت خود باقی است، ولی در دور ششم مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شد.

وی افزود که هر چند کشورهای عضو گروه ۱+۵ منافع متفاوتی دارند، ولی موضع همه آن‌ها در برابر ایران یکسان است.

سخنان این مقام آمریکایی در حالی بیان می‌شود که «لوران فابیوس» وزر خارجه فرانسه پیش از این از «اختلاف رویکرد» میان کشورهای ۱+۵ خبر داده بود.

کد N390165