نحوه پوشش خبری عملکرد دولت در صداو سیما چگونه است

دولت یازدهم,سازمان صدا و سیما

بررسی محتوای تولیدات بخش های خبری صداو سیما در ماههای گذشته نشان می دهد که این رویه در قبال دولت نهم و دهم مهربانانه تر بوده است.

به گزارش خبرآنلاین،حامیان دولت از ماههای ابتدایی فعالیت از منتقدان رویه صدا و سیما در قبال دولتمردان بودند. اظهارات چندی قبل محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره ضرورت تاسیس شبکه مختص دولت اگر چه بازتابی در میان سیاسیون نداشت، اما بار دیگر ضرورت شبکه ای که به تشریح عملکرد دولت بپردازد را به چشم آورد.

 نوبخت در این خصوص در برنامه تلویزیونی شناسنامه ،گفت:«دولت برای بیان صحبت هایش شبکه ای در اختیار ندارد. باید قبول کنیم دولت نیاز به زبان و شبکه ای مختص به خودش را دارد.» اینجا

با این حال تلویزیون می گوید این سازمان رفتاری مشابه با دولتهای گذشته با دولت یازدهم داشته است. حامیان دولت اما برای استناد انتقاد هایشان به عملکرد بخش های خبری تلویزیون  اشاره می کنند.

 بررسی اخبار دو ماه اخیر برنامه های معاونت سیاسی این سازمان نشان می دهد خطی خبری در همه بخش های خبری در شبکه های مختلف ثابت است.

ویدئو نحوه مواجهه صدا و سیما با دولت یازدهم را در اینجا ببینید.

همچنین نحوه پوشش خبری ترکان معاون رئیس جمهور با اصل اظهارات وی را اینجا ببینید.

/212 27

 

کد N389576