مجلس تصویب کرد؛

التزام عملی به ولایت فقیه وعدم سوء‌پیشینه کیفری شرط عضویت در احزاب می‌شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن را معین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن را مشخص کردند.

بر این اساس متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن باید دارای شرایط زیر باشند.

اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل 25 سال سن تمام، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و عدم سوء پیشینه کیفری موثر شرایط هیات موسس حزب است.

همچنین شرایط سایر اعضا به شرح زیر است:

1- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

2- داشتن تابعیت ایرانی

3- داشتن حداقل 18 سال تمام

4- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

به گزارش مهر این بند از طرح نحوه فعالیت احزاب با 160 رای موافق، 10 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر حذف عدم سوءپیشینه کیفری موثر سایر اعضای حزب که در بند (ب) این ماده آمده است موافقت نکردند.