سی ان ان ارائه داد:

نقشه مناطق درگیری ارتش عراق با داعش