با مصوبه دولت؛

کمک ایران به اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای اقیانوس هند ریالی پرداخت شود

مصوبه دولت

تهران- ایرنا- با تصمیم هیات دولت وزارت علوم ماموریت یافت در خصوص میزبانی مرکز منطقه ای علوم وانتقال فناوری اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند اقدامات لازم را انجام دهد.

بگزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیات وزیران در جلسه هشتم تیرماه به پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری وبه استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند نسبت به میزبانی منطقه ای علوم وانتقال فناوری اتحادیه یادشده اقدام و سالیانه معادل ریالی مبلغ دویست هزار دلار از محل اعتبارات مصوب مربوط ، به عنوان کمک به مرکز مذکور پرداخت کند.

این مصوبه جایگزین مصوبه دولت قبلی شد که بر اساس آن وزارت علوم مجاز بود سالیانه مبلغ دویست هزار دلار از محل اعتبارات مصوب مربوط ، به عنوان کمک به مرکز مذکور پرداخت نماید که در مصوبه اخیر با پرداخت معادل ریالی این مبلغ موافقت شده است .

این مصوبه در تاریخ 11/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری سال 2008 با انعقاد یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقیانوس هند و با هدف ارتقاء سطح فناوری های نو و تبادل دانش و تجربیات بین کشورهای عضو ایجاد و در تهران تاسیس شد.

سیام**7261**1856
کد N388244