راشاتودی خبر داد: 

وقوع انفجار قوی در شرق اوکراین 

آمریکا اروپا

یک رسانه روسی از وقوع انفجاری قوی در شرق اوکراین و تخریب یک پل مهم در این منطقه خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، راشا تودی در این خبر اشاره ای به اینکه آیا این انفجار تلفات جانی در بر داشته یا خیر نکرده است. 

انفجار این پل در حالی رخ می دهد که در جریان تحولات روز گذشته اوکراین، در حدود 30 نفر از نیروهای ارتش این کشور کشته شدند و "پترو پورشنکو" رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که انتقام این کشته شدگان را از جدایی طلبان خواهد گرفت.