دادگاه حقوق بشر اروپا، قانون ممنوعیت پوشیدن برقع را تایید کرد

وحدمرکزی خبر نوشت:

دادگاه حقوق بشر اروپا  قانون منع پوشیدن برقع در فرانسه را تایید کرد. 

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: دادگاه حقوق بشر اروپا ممنوعیت پوشیدن برقع در مکان های عمومی در فرانسه را تایید کرد. این دادگاه اعلام کرده است حفظ شرایط زندگی جمعی هدفی مشروع برای مقامات فرانسوی است. یک زن جوان بیست و چهار ساله در خصوص ممنوعیت این نوع پوشش به دادگاه شکایت کرده بود. با این حال این زن تاکید کرده است که همچنان از نقاب و برقع استفاده خواهد کرد. وی معتقد است که قانون ممنوعیت پوشیدن برقع در فرانسه برخلاف آزادی دینی اش است.

4949

کد N386046