اسکناس جدید اقلیم کردستان عراق با نام "جمهوری کردستان"

کد N385736