• ۲۸بازدید

اسکناس جدید اقلیم کردستان عراق با نام "جمهوری کردستان"

وبگردی